Kjøpsbetingelser Pust med Ragnhild.

 

Betingelser for medlemskap i  nettportalen Pust med Ragnhild.

 

Angrefrist.

14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato.

 

Fakturering og bindingstid.

Medlemskap i nettportalen Pust med Ragnhild faktureres automatisk med samme beløp månedlig.

Det samme beløpet trekkes automatisk fra konto månedlig inntil medlemskapet sies opp.

NB - Prisen per måned du betalte da du meldte deg på beholder du til "evig tid"  - så lenge du opprettholder medlemskapet i Pust med Ragnhild. 

Sier du opp medlemskapet og ønsker å melde deg inn igjen er du velkommen til det - da til månedsprisen som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

Det er ingen bindingstid - du melder deg av når du måtte ønske det.

 

Betaling.

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Visa og MasterCard aksepteres gjennom samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

 

Salg til mindreårige.

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille medlemskap i Pust med Ragnhild.

  

Betingelser for bruk av portalens innhold.

Du kjøper tilgang til portalens innhold i din betalende medlemsperiode.  

Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for én bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Ragnhild Solvang. Duplisering, kopiering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder er ikke tillatt.

Pust med Ragnhild er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk i medlemsportalen.

Hvis du ønsker å følge Pust med Ragnhild sammen med andre, må hver enkelt kjøpe tilgang individuelt. 

 

Konfidensialitet.

Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på Pust med Ragnhild. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Ved å kjøpe tilgang til Pust med Ragnhild samtykker du i å respektere de samme rettighetene til andre som deltar på Pust med Ragnhild.

 

Sikkerhet og Personvern.

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. SDD garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller lignende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Send i så fall en e-post til [email protected].

 

Ansvarsbegrensing.

Vi fraskriver oss alle krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe tilgang til Pust med Ragnhild aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra din deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Vi er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå i forbindelse med at du følger noen av videoene eller annet materiale som er delt i tilknytning til Pust med Ragnhild. Hver enkelt er ansvarlig for sine handlinger og for å lytte til egen kropps begrensninger og ivareta kroppens behov og ikke utsette den for mer enn den kan tåle. 

 

Avlysing og utsettelse.

Pust med Ragnhild forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra Pust med Ragnhilds side vil deltakeren få refundert medlemsavgiften. Ved utsettelse vil deltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

 

Begrensning og ansvar.

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en undervisningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Avtalen.

Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

 

Oppsigelse.

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Pust med Ragnhild kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre av Pust med Ragnhilds medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 

Force majeur.

Er Pust med Ragnhild forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Pust med Ragnhild fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: [email protected]

Adresse: Ragnhild Solvang, Bratthaugen 21, 8210 Fauske. 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.